Γιώργος Καπλάνης: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δήμου Αγίας Βαρβάρας

Αναζητήσαμε, τρέξαμε, αξιοποιήσαμε, οραματιστήκαμε! Εντάξαμε τον δήμο μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. Διαμορφώσαμε κι εκδώσαμε μελέτη. Εγκρίναμε το σχέδιο και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του. Αυτό, σήμερα, προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε κ. Μίχο και να το μετονομάσετε «σχεδιάζουμε τα επόμενα 20 χρόνια». Αδύναμες προσπάθειές σας να αντικρούσετε την πραγματικότητα. Όμως, κι αυτό, για κακή σας […]

Περισσότερα

Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Όμορφη πόλη σε αργή κίνηση, για γρήγορους ρυθμούς και υγιές μέλλον!

Πραγματοποιήθηκε, την 3η Ιουνίου 2020, η δεύτερη δημόσια διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΣΒΑΚ) του Δήμου. Δεδομένων των συνθηκών (πανδημία Cοvid -19), η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.  Αναλύθηκε η υφιστάμενη  κατάσταση κινητικότητας  στον Δήμο και στο πλαίσιο του στρατηγικού, αυτού, σχεδίου (ΣΒΑΚ) παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις  με ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας και εικοσαετίας. Σκοπός […]

Περισσότερα

Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε δημόσια διαβούλευση

”Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης”. […]

Περισσότερα