Περιστέρι: Τώρα και προσωπικά ρουσφέτια δημοτικών υπαλλήλων με έξοδα του Δήμου – Η περίπτωση της οδού Γοργίου…

Η οδός Γοργίου, είναι ένα μικρού μήκους αδιέξοδο, πάροδος της οδού Μαρκορά στην Νέα Ζωή. Το μήκος του, είναι τόσο μικρό ίσα ίσα για ναν τοποθετηθούν από την ΔΕΗ πέντε (5) μόνο κολώνες δημοτικού φωτισμού… Διαφέρει από τους υπόλοιπους δημοτικούς δρόμους της Πόλης…,  αφού ο δημοτικός φωτισμός της είναι απλά εξωπραγματικός. Ειδικότερα σε κάθε κολώνα […]

Περισσότερα