Δικαστικά έγγραφα: Ψηφιακά η επίδοση εγγράφων ποινικής δίκης από το νέο δικαστικό έτος…

Σε ψηφιακούς ρυθμούς αρχίζει να κινείται το εθνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιοποίηση του χώρου της Δικαιοσύνης, αλλά και της Αστυνομίας, γίνεται με την ψηφιακή επίδοση εγγράφων της ποινικής δίκης, που θα είναι εφικτή από το νέο δικαστικό έτος. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική επίδοση ως ο κύριος τρόπος επίδοσης από τους επιμελητές […]

Περισσότερα