Σεμινάριο φωτογραφίας από τους Φωτοερευνητές, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Οπτική’ Αντίληψη – Οπτική ‘επικοινωνία’ Η’ «ανάγνωση» ‘των’ εικόνων’ Σφάλματα’ της ‘όρασης’ κατα’ τη’ διάρκεια’ της’ εικονοποίησης’ Μέθοδοι’ ελέγχου ‘Προεικονοποίησης’ Αλληλεπιδράσεις ‘Εικόνας ‘και’ Λόγου’ Τεχνική ‘προσέγγιση’ της ‘φωτογραφικής’ εικόνας’ :’Ανατομία’ Φωτογρ. ‘Μηχανής, ‘Βάθος’ ‘Εστίασης. ‘Βάθος ‘Πεδίου, ‘Προοπτική,’ Φακοί’ – ‘ιδιότητες’ – ‘είδη’, ‘φορητά ‘flash’ κ.λ.π.’ Φωτισμός’ ‘Φωτομέτρηση’ Πειραματική’ Φωτογραφία. ΘΕΣΗ ‘Β’ Αφαιρετική’ […]

Περισσότερα