Παρατηρητήριο COVID-19: Πανδημία κορωνοϊού και επιπτώσεις σε Ελλάδα για το διάστημα 1 έως 7 Οκτωβρίου

Η 18η έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου αφορά το διάστημα 1 έως 7 Οκτωβρίου και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τάσεις στους βασικούς άξονες παρατήρησης, που είχαν ήδη διαφανεί από τις προηγούμενες εκθέσεις, επαληθεύονται ή αντιστρέφονται με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων επικαιροποιημένων δεδομένων. Στον άξονα της υγείας και της πολιτικής προστασίας, η […]

Περισσότερα