Πρόστιμο 250.000 ευρώ στην VEOO SOLUTIONS LTD για παράνομες εγγραφές καταναλωτών σε συνδρομητικές πλατφόρμες υψηλής χρέωσης

Παραπλανούσε καταναλωτές εγγράφοντας τους μέσω SMS, σε συνδρομητικές υπηρεσίες με χρεώσεις. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €250.000 επέβαλε στην εταιρεία VEOO SOLUTIONS LTD η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξέτασε την εμπορική πρακτική της πιο πάνω εταιρείας αναφορικά με διαφημίσεις που καταχωρούσε στο Facebook με την χρήση εμπορικών σημάτων, […]

Περισσότερα