Η πανδημία αποκάλυψε ανάγλυφα την παρακμή της Αμερικής

Η παρακμή των ΗΠΑ ξεκίνησε με μικρής κλίμακας “εκδηλώσεις” τις οποίες οι άνθρωποι συνήθισαν αθόρυβα. Οι Αμερικανοί περνούσαν οδηγώντας δίπλα από άδεια εργοτάξια και δεν αναρωτήθηκαν ποτέ γιατί οι εργάτες δεν εργάζονταν, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να αναρωτιούνται γιατί οι δρόμοι και τα κτίρια χρειάζονταν τόσο πολύ καιρό για να ολοκληρωθούν. του Noah Smith Συνήθισαν […]

Περισσότερα