Κινητή και διαδίκτυο: ΕΕ – Το καθεστώς δωρεάν περιαγωγής παρατείνεται έως το 2032

Σε πολιτική συμφωνία για παράταση του καθεστώτος της δωρεάν περιαγωγής έως το 2032 κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Ο νέος κανονισμός, που συμφωνήθηκε και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022, παρατείνει τη δωρεάν περιαγωγή, που θεσπίστηκε στην Ε.Ε. το 2017, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες δεν […]

Περισσότερα