Η Ε.Ε. αποφασίζει πολύ σκληρά μέτρα κατά της Τουρκίας για τις πειρατικές κινήσεις της και τις απειλές στην ΑΟΖ Κύπρου

Μεγάλο βήμα υπέρ Κύπρου στην Ε.Ε. για την ΑΟΖ: Κυρώσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της Τουλάχιστον πέντε σημαντικά κέρδη αντανακλώνται για τη Λευκωσία, στο πλαίσιο των νομικών πράξεων για την επιβολή κυρώσεων κατά νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία συμμετέχουν, εμπλέκονται ή διαδραματίζουν ρόλο στις έκνομες δραστηριότητες της Τουρκίας, σε όλο το εύρος των […]

Περισσότερα