Νέο ερευνητικό έργο για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπ. Πελοποννήσου στην Πάτρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της πρόσκλησης ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods forcyber-physical systems ofs ystems,ενέκρινε τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος CPSo Saware: Cross-layer cognitive optimization tools & methods for the lifecycle support of dependable CPSoS, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο τριετούς διάρκειας (το οποίο […]

Περισσότερα