Περιστέρι: 12η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα  με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/ 2018 και 2 του ν. 46232019, αντίστοιχα, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την 1-9-2019 ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα: 10:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο […]

Περισσότερα