Δήμος Περιστερίου: Έλεγχος Μητρώου Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2019

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2119/93 περί Μητρώου Αρρένων γνωστοποιεί ότι η αρμόδια Επιτροπή κατάρτισε το Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2019 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δημαρχείο (Πλ. Δημοκρατίας – Τμήμα Δημ/κής Κατ/σης και Ληξιαρχείου), […]

Περισσότερα

Δήμος Περιστερίου: Εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το 2018

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, έχοντας υπ όψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2119/93 περί Μητρώου Αρρένων γνωστοποιεί ότι η αρμόδια Επιτροπή κατάρτισε το Μητρώο Αρρένων των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2018 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα  στο Δημαρχείο (Πλ. Δημοκρατίας – Τμήμα Δημ/κής Κατ/σης & […]

Περισσότερα