12ο Γυμνάσιο Περιστερίου: «Μετατοπίζοντας τα όρια» (“TSpace” /Shifting boundaries / Erasmus+ KA201)

“TSpace” (TALENT SPACE), ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ERASMUS+ ΚΑ201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Το σχολείο μας, εκτός από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA229, με τίτλο «Μετατοπίζοντας τα όρια» (Shifting boundaries), συμμετέχει και σε ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA201 με διάρκεια επίσης 2 ετών, 2020-2022. Το πρόγραμμα αυτό αφορά συνεργασία σχολείων, εκπαιδευτικών οργανισμών και άλλων φορέων με […]

Περισσότερα