Καλούνται εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήματος Ηλ/γων Μηχ/κών Πάτρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κατόπιν απόφασης (υπ. αρ. 65/31.01.2022) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα, προσκαλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης σε θέσεις Εργαστηριακού […]

Περισσότερα