Το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, οι Τίτλοι σπουδών εξ αποστάσεως και η μη εφαρμογή της Γνωμάτευση του ΝΣΚ για την αναγνώρισή τους

Είναι η δεύτερη  φορά, -εκτός αν κάνουμε λάθος και είναι περισσότερες-, που  ο Θανάσης Μαυρίδης, στρέφεται μέσα από την ιστοσελίδα liberal.gr, κατά της διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,  γιατί αυτή δεν εφαρμόζει την υπ’ αριθ. 129/3.8.2020 Γνωμοδότηση (ατομική) από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με την οποία δεν είναι σύννομη η απόφαση του συλλογικού Οργάνου για […]

Περισσότερα