Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων (ΤΑΠ) άμεσα, με ένα «κλικ» στον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει για τη νέα πρωτοπόρα ψηφιακή υπηρεσία άμεσης έκδοσης βεβαίωσης για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων (ΤΑΠ) μέσω της πλατφόρμας https://eservices.ilion.gr/ δίνοντας τέλος στην, έως σήμερα, χρονοβόρα διαδικασία. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία αντικαθιστά τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής, καθώς μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων του συμβαλλόμενου […]

Περισσότερα