Πειθαρχία παιδιών και Οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους – Τιμωρία ή συνέπεια;

Οριοθέτηση της συμπεριφοράς. Τιμωρία ή συνέπεια; Το ζήτημα της πειθαρχίας απασχολεί καθημερινά τους γονείς, οι οποίοι αναζητούν ασφαλείς και αποτελεσματικές πρακτικές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμπεριφορά των παιδιών τους.  Πειθαρχία είναι η μεμαθημένη ικανότητα του ανθρώπου να αποδέχεται περιορισμούς, όρια και κανονισμούς όπως αυτοί τίθενται από το περιβάλλον στο […]

Περισσότερα