Γραικάνοι & Magna Graecia: Το ιδιόμορφο και εν πολλοίς ξεχασμένο ελληνικό στοιχείο της Κάτω Ιταλίας που φθίνει…

Το γλωσσικό ιδίωμα και η κουλτούρα της άλλοτε «Μεγάλης Ελλάδας» που διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα Η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Ιταλία παρατηρείται, ήδη, από την προϊστορική περίοδο, όταν οι Μυκηναίοι ίδρυσαν οικισμούς στην Κεντρική και Νότια Ιταλία και τη Σικελία. Κατά την διάρκεια της αρχαιότητας, ωστόσο, η ιταλική χερσόνησος νότια της Νάπολης, συμπεριλαμβανομένων των […]

Περισσότερα