Πρόστιμα 220.000 ευρώ σε 3 μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων προϊόντων τεχνολογίας για αθέμιτες πρακτικές

Πρόστιμα: Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ανακοίνωση της γνωστοποιεί ότι από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 220.000 ευρώ, σε τρεις (3) μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που εμπορεύονται, μεταξύ άλλων, προϊόντα τεχνολογίας, για παραβάσεις διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Οι ως […]

Περισσότερα