Ο φόβος ως μέσο χειραγώγησης και καθυπόταξης ανθρώπων και λαών

Ο φόβος ως μέσο καθυπόταξης Επίκτητος: Να μη φοβόμαστε ούτε τις αρρώστιες ούτε το θάνατο, παρά μόνο τον φόβο. Ποιες είναι οι συνέπειες σε ένα πληθυσμό, όπου κάθε αίσθημα ασφάλειας εξαφανίζεται και την θέση της παίρνει ένας αγχώδης φόβος και μία ψυχική οπισθοδρόμηση; Τι γίνεται όταν το αίσθημα ασφάλειας αντικαθίσταται από μία οδυνηρή και… ——————— […]

Περισσότερα