Πεδίο Άγριας Μάχης τα μεγάλα έργα: Απειλές προς το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας για υπό ανάθεση έργο

Η ΟΛΕ Α.Ε., ως λιμένας του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνος με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 352/2017, όρισε τις ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλει να πληροί κάθε επιχείρηση προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στο λιμάνι της Ελευσίνας για τη συλλογή και απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. Πληροφορίες αναφέρουν πως για το συγκεκριμένο έργο […]

Περισσότερα