Βόας ή Βούας ο Ελληνικός, οι Ασκοί του Αιόλου, το «μπαούλο» του Βασιλεύοντα, οι Εκκλησιαστές και η «Θεραπεία»…

Πέντε φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους ιστορίες, που όμως, έχουν πολύ ζουμί για τους κατέχοντες βαθιά γνώση … Εξηγούν στα πλαίσια της φανταστικής λογοτεχνίας, τη σχέση μεταξύ: α) του ερπετού «Βόας ή Βούας ο Ελληνικός», β) των Ασκών του Αιόλου και των θυελλωδών ανέμων που απελευθερώνουν, γ) του Βυζαντινού συστήματος απόδοσης δικαιοσύνης στους Άρχοντες, δ) των […]

Περισσότερα

Βόας ή Βούας ή Μπούας ο Ελληνικός, οι Ασκοί του Αιόλου και η «Θεραπεία»…

Πέντε φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους ιστορίες, που όμως, έχουν πολύ ζουμί για τους έχοντες βαθιά γνώση… κατέχοντες… Εξηγούν στα πλαίσια της φανταστικής λογοτεχνίας, τη σχέση μεταξύ α) του ερπετού «Βόας ή Βούας ή Μπούας ο Ελληνικός», β) των Ασκών του Αιόλου και των θυελλωδών ανέμων που απελευθερώνουν, γ) του Βυζαντινού συστήματος απόδοσης δικαιοσύνης στους Άρχοντες, […]

Περισσότερα