ΟΤΑ: Υποχρεωτική πλέον η έφεση Δήμων κατά δικαστικών αποφάσεων μονιμοποίησης συμβασιούχων τους

Ψηφίστηκε η τροπολογία του ΥΠΕΣ κατά μονιμοποιήσεων ΙΔΑΧ ΟΤΑ με δικαστικές αποφάσεις, που είχε υποβληθεί στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον […]

Περισσότερα