Δήμος Περιστερίου: (Μη νόμιμοι) αν. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Πειθαρχικό υπαλλήλων (και όλων των ΟΤΑ)

Είπαμε Δήμαρχος των Δημάρχων… κάτι που σημαίνει ότι ανοίγει δρόμους για όλους τους δήμους της χώρας… Υπάρχει μήπως περίπτωση να αμφισβητήσει κανείς, -θνητός ή αριστοκράτης-, την εξουσία του στον «Δήμο του»… ή την κρίση του ότι ο ίδιος επιλέγει τους καλύτερους ή μάλλον τον «Ανθό» του προσωπικού του για τις θέσεις αυτές… Τι Δήμαρχος μπορεί […]

Περισσότερα