Αγία Βαρβάρα: Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας από το δήμο

Χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών Εδώ και λίγες ημέρες, οι κάτοικοι του δήμου μας, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πλέον τη Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας, χωρίς την κατάθεση Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, αλλά ΜΟΝΟ με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ. τους. Η δυνατότητα […]

Περισσότερα