Ο Ερντογάν, η Τουρκία και ο ζωτικός χώρος της… που στερεύει…

Η Τουρκία ψάχνει για ζωτικό χώρο… Η Τουρκία του Ερντογάν δεν έχει καμιά σχέση με την Τουρκία πριν τον Ερντογάν. Η Τουρκία μετά το 2000 βλέπει τον εαυτό της σαν μια σημαντική περιφερειακή δύναμη. Κατ’ αναλογία εκλαμβάνει τον εαυτό της στην περιοχή  όπως η Γερμανία και η Γαλλία στην Ε.Ε., η Ρωσία στη ζώνη των […]

Περισσότερα