Απασχόληση: Σε ποιους τομείς της αγοράς υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας

Σε ποιους τομείς της οικονομίας υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας Τη μεγαλύτερη ζήτηση στις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν οι επαγγελματίες συνεργάτες γραφείου. Η πλατφόρμα Skills-OVATE του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, δείχνει σε τρέχοντα χρόνο σε ποιους τομείς της οικονομίας υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας με βάση τις αγγελίες τις οποίες αναρτούν οι […]

Περισσότερα