Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Μοριακή Ιατρική από το Εργαστήριο στην Πράξη: Προκλήσεις & Ερωτήματα III» 31 Ιανουαρίου 2019 – 2 Φεβρουαρίου 2019

31 Ιανουαρίου 2019 – 2 Φεβρουαρίου 2019 Αίγλη Ζαππείου, Αίθουσα Ολυμπία Σημαντική πρόοδος στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου έχει επιτευχθεί χάρη στις εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής. Η καλύτερη κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την παθογένεσή του έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη, έγκριση και χρήση καινοτόμων φαρμακευτικών παραγόντων, οι οποίοι βελτιώνουν σημαντικά την κλινική […]

Περισσότερα