Ο (νέος) Ειδικός Σύμβουλος Κατασκευών του κ. Παχατουρίδη και το Έργο… «ειδικών προδιαγραφών»… που θα επιβλέψει…

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, ότι  οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες που προσλαμβάνει ο κος Παχατουρίδης, είναι α) Δημοσιογράφοι ή συγγενείς ή σύντροφοι ή συνεργάτες τους, β) πρώην αναπληρωτές ή όχι  Διευθυντές αν. ή όχι  και Προϊστάμενοι του Δήμου Περιστερίου και γ) συγγενείς α ή β βαθμού νυν ή πρώην […]

Περισσότερα