«Τα Ειδικά Μαθήματα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι Επιλογή Ζωής» – Μαρτυρία Μητέρας για τις συνθήκες εξέτασής τους στις Πανελλαδικές

Λάβαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  μήνυμα της κίνησης «Πρωτοβουλία: Τα Ειδικά Μαθήματα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι Επιλογή Ζωής», στο οποίο γίνεται αναφορά και ειδική μνεία στην μαρτυρία μίας Μητέρας για τις συνθήκες εξέτασης των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές, το οποίο και δημοσιεύουμε στην συνέχεια.Ογράφων σαν πρώην εκπαιδευτικός που υπηρέτησε 35 ολόκληρα χρόνια στην Επαγγελματική Εκπαίδευση […]

Περισσότερα