Το τεκμήριο αθωότητας ενώπιον του φυσικού δικαστή και η παραβίασή του

Το τεκμήριο αθωότητας εντός των δικαστικών αιθουσών Όλοι μας έχουμε παρευρεθεί σε ποινικές δίκες και έχουμε γίνει κοινωνοί συμπεριφορών εκ μέρους δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παραβιάζουν καταφανώς θεμελιώδεις αρχές της Δικονομίας που αφορούν στην τήρηση της ποινικής διαδικασίας. Ως θεμελιώδης αρχή που αφορά την ποινική διαδικασία στο ποινικό ακροατήριο, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 332 του […]

Περισσότερα