Γεωπολιτικοί τριγμοί λόγο του κορονοϊού COVID-19

Όλες οι εξελίξεις που εμφανίζονται σε παγκόσμια κλίμακα, στο βαθμό που κυρίως δεν προκύπτουν από σχέσεις μεταξύ κρατών, δεν είναι γεωπολιτικές. Υπάρχουν εξελίξεις που δεν συνδέονται με τη γεωπολιτική, αλλά με το διεθνές διακρατικό και οικονομικό σύστημα και μπορούν να διαμορφώσουν ρήξεις στις σχέσεις που το διέπουν. Ο κορωνοϊός δεν αποτελεί ένα γεωπολιτικό γεγονός. Αφορά […]

Περισσότερα