Ανοιχτή πληγή για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις επιχειρήσεις η διαδικτυακή πειρατεία και οι απομιμήσεις προϊόντων

Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους, ηλικίας 15-24 ετών, έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα παραποιημένο προϊόν online – Ρεκόρ στην Ελλάδα. Το 1/3 των νέων στην Ευρώπη “καταναλώνει” παράνομο online περιεχόμενο. Ανοιχτή πληγή για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις επιχειρήσεις παραμένει η διαδικτυακή πειρατεία και οι απομιμήσεις προϊόντων. Το 1/3 (το 33%) των νέων στην Ευρώπη, ηλικίας […]

Περισσότερα