Διορίσθηκε με πλαστογραφημένο Πτυχίο, ανευρέθει και απολύεται (Δικαστική Απόφαση)

Πλαστογραφία βαθμού πτυχίου και ανάκληση διορισμού υπαλλήλου (ΤρΔΕφΠατρών 22/2022). Είχε πλαστογραφήσει τον βαθμό του πτυχίου της  σε 19 και 8/11, αντί του πραγματικού 16 και 4/11. Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου δημοσίου νοσοκομείου λόγω παράνομης επιλογής η οποία έλαβε χώρα με δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της πλάνης της Διοίκησης από τον υπάλληλο ————— Απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης απόφασης […]

Περισσότερα