Πρόστιμα του Σ.ΕΠ.Ε. στο Δήμο Παιανίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και διατάξεων δημόσιας υγείας

Πρόστιμα επέβαλε στο Δήμο Παιανίας το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Το ΣΕΠΕ διενήργεισε ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Δήμου Παιανίας  σε συνέχεια συνεχών χρονικά καταγγελιών του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Παιανίας ουδέποτε απάντησε προφορικά ή εγγράφως ή έκανε κάτι μετά τιις αρχικές και στην συνέχεια επαναλαμβανόμενες καταγγελίες των εργαζό,μενων του για απαράδεκτες […]

Περισσότερα