Ελεγκτικό Συνέδριο: Τι ισχύει για τον ορισμό ΔΣ των Δημοτικών ΝΠΔΔ και τα έξοδα παράστασής τους

Έξοδα παράστασης και ορισμός ΔΣ των Δημοτικών ΝΠΔΔ: Τι έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο Δύο σημαντικά ζητήματα για τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των Δήμων αφορά η αριθμ.165/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πρώτο ζήτημα είναι εάν οι Αποφάσεις ορισμού/εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού […]

Περισσότερα