Δεν ολοκληρώθηκε το δίκτυο νερού στα Γλυκά Νερά Παιανίας – Τι λέει η ΕΥΔΑΠ

Με ανακοίνωσή της  στις 17 Νοεμβρίου, η ΕΥΔΑΠ, κύριος υπεύθυνος  υλοποίησης του έργου «δίκτυο ύδρευσης Γλυκών Νερών» του Δήμου Παιανίας, πληροφορεί  τον τοπικό πληθυσμό, ότι λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του, από τον ανάδοχο κατασκευαστή του έργου, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωσή του να βγει εκτός  του προβλεπόμενου χρόνου έχει εκκινήσει τις διαδικασίες  για να […]

Περισσότερα

Πρόστιμα του Σ.ΕΠ.Ε. στο Δήμο Παιανίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και διατάξεων δημόσιας υγείας

Πρόστιμα επέβαλε στο Δήμο Παιανίας το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Το ΣΕΠΕ διενήργεισε ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Δήμου Παιανίας  σε συνέχεια συνεχών χρονικά καταγγελιών του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Παιανίας ουδέποτε απάντησε προφορικά ή εγγράφως ή έκανε κάτι μετά τιις αρχικές και στην συνέχεια επαναλαμβανόμενες καταγγελίες των εργαζό,μενων του για απαράδεκτες […]

Περισσότερα