Βενιζέλος: «Περί Novartis» – Ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν ως «θεοί»…; «Ένα νομικά ασύντακτο βούλευμα»

Και οι «θεοί» της ελληνικής κοινωνίας κρίνονται… Για πρώτη ίσως φορά ένας  Έλληνας πολιτικός, έστω και σε αφυπηρέτηση (συνταξιοδότηση) βάλει κατά ελλήνων ανώτατων δικαστικών για απόφαση που έλαβαν ουσιαστικά «υπέρ» άλλων δικαστών και  υπουργού, αφήνοντας δια του γραπτού έντεχνου λόγου του,  τρομακτικές υπόνοιες για  σκοπίμως άνοη απόφαση, που όχι μόνο δεν είναι δίκαιη, αλλά καταδεικνύει […]

Περισσότερα