Κύριε Υπουργέ ακούτε!!! Ο κος Αχινιώτης, απερχόμενος δήμαρχος Στυλίδας, η κα Β.Στεργίου και οι απευθείας αναθέσεις έργου…

Αν δεν κάνουμε λάθος, ο νόμος είναι σαφής. «Δεν επιτρέπεται καμία οικονομική ή επιχειρηματική δοσοληψία των δήμων με εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους», ενώ υπάρχει και η πρόβλεψή του ασυμβίβαστου για όποιον υποψήφιο συνάπτει συμβάσεις συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 5.000 ευρώ, πριν τις εκλογές στις οποίες συμμετέχει. Εάν ένα από τα δύο συμβούν, η οικεία Αποκεντρωμένη Περιφερειακή […]

Περισσότερα