Άρειος Πάγος: Νόμιμη η χρήση και αποδεικτική αξιοποίηση παράνομα ηχογραφημένης συνομιλίας (Γνωμάτευση)

Με την με αριθμό Γνωμοδότηση 14/2020/αριθμ. πρωτ.: 8444/22.10.2020 Γνωμοδότησή του ο Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου κος Χαλντούπης Βασίλειος, απαντά στο ερώτημα της ΑΑΔΕ ως προς τη νομιμότητα χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης υλικού (ηχογραφημένης συνομιλίας) στα πλαίσια πειθαρχικής διαδικασίας. Το ερώτημα, αφορά την περίπτωση μαγνητοφώνησης εφοριακού που ζήτησε αμοιβή από φορολογούμενο προκειμένου να μην του επιβάλει πρόστιμο/α […]

Περισσότερα