Αδιέξοδες σπουδές στα ΑΕΙ οδηγούν τους νέους στην ανεργία και την κοινωνική υστέρηση – Μελέτη

Το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο φέρνει τους νέους, στην ποιο παραγωγική ηλικία τους, η άκριτη πανεπιστημιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία, δείχνει και πιστοποιεί η πρόσφατη μελέτη του ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ με την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται   Πρωταθλήτρια σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ το 2018. Αυτή την αρνητική πρωτιά κατέχει η […]

Περισσότερα