Με το κριτήριο της «Ρήτρας μειωμένου τζίρου» η ένταξη των επιχειρήσεων στο καθεστώς αναστολής εργασιακών συμβάσεων

Με “ρήτρα” μειωμένου τζίρου λόγω κορονοϊού η ένταξη των επιχειρήσεων στο καθεστώς αναστολής των συμβάσεων Με ρήτρα  μειωμένου τζίρου  θα μπορούν οι “επιλέξιμες” προς κρατική υποστήριξη  επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση λόγω κορονοϊού  να εντάσσονται στο έκτακτο και προσωρινό “καθεστώς” της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους. Το “καθεστώς” […]

Περισσότερα