Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας: Στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο η ίδρυσή του

Περισσότερες από μία στις δύο οι ελληνικές εταιρείες (55%) κατονομάζουν – σε πρόσφατη έρευνα της Grant Thornton – τη γραφειοκρατία ως τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους. Το ποσοστό αυτό παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το Παρατηρητήριο δημιουργείται στο Υπουργείο Ψηφιακής […]

Περισσότερα