ΑΝΕΣΕΡ: Το Έργο «BEST WATER USE» και οι καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης υδάτινων πόρων

Εξαιρετικά χρήσιμη και διαφωτιστική υπήρξε η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών «Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» (ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου BEST WATER USE (BEST –U), τμήμα του Προγράμματος  Συνεργασίας Interreg V-A “Coorporation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020”, το οποίο προωθεί  καινοτόμες τεχνολογίες για την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και της προστασίας […]

Περισσότερα