Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECHANCE: Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για πρώην κρατούμενους

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη απαραίτητων εφοδίων για την κοινωνική ένταξη πρώην κρατουμένων είναι οι κεντρικοί στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος RECHANCE, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, διετές πρόγραμμα (01/11/2020 – 30/10/2022), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή οργανισμών από 6 χώρες. Στο RECHANCE […]

Περισσότερα