Ε.Ε.: Βάζει τάξη στην αγορά εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες

Εργασιακή τάξη στο καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες, βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη προωθεί Οδηγία, η οποία εξασφαλίζει ότι τα άτομα, που εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, έχουν το νομικό καθεστώς απασχόλησης, το οποίο αντιστοιχεί στις πραγματικές εργασιακές ρυθμίσεις τους. Όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα απολαμβάνουν τα εργασιακά δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές […]

Περισσότερα