Πρότυπα και Πειραματικά – Πανάκεια για την «αριστεία» ή δημιουργία νέας κάστας προνομιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών;

Στις πάλαι ποτέ καλές εποχές του εκπαιδευτικού συστήματος, «Πρότυπα» ήταν τα σχολεία στα οποία ίσχυαν συγκεκριμένοι αυστηροί κανόνες για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες χωρίς όμως ελιτικούς διαχωρισμούς μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν διέφεραν σε τίποτα απ’ όλος τους άλλους του εκπαιδευτικού συστήματος. Από την άλλη ως «Πειραματικά» είχαν ορισθεί συγκεκριμένα και ελάχιστα σχολεία της Α/θμιας και […]

Περισσότερα