Ο Πόλεμος του Καλού και του Κακού, το Χρήσιμο και το Άχρηστο, η Κίνηση και η Ακινησία, η Παραίτηση και η…

Ο Πόλεμος του Καλού και του Κακού Αιώνες ολόκληρους κρατάει η φιλοσοφική συζήτηση για την φύση του Καλού και του Κακού, και πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο έχουν γραφτεί βιβλιοθήκες που θα μπορούσαν να καλύψουν την απόσταση από την Γη στη Σελήνη… Τα ζητήματα και τα συμπεράσματα αυτής της αιώνιας συζήτησης είναι ατέρμονα […]

Περισσότερα