SOS: Ξεκινά η αναζήτηση κόκκινων δανείων και οφειλών προς Τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση

Τράπεζες
Μοιραστείτε το:

SOS: Ξεκινά  η «αναζήτηση» κόκκινων ή άλλως καθυστερούμενων οφειλών προς υπό εκκαθάριση Τράπεζες της χώρας με πρώτη και καλύτερη την πάλαι ποτέ «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.», ενώ είναι εντυπωσιακό ότι περιλαμβάνονται  επτά (7) Συνεταιριστικές, καθώς επίσης και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα PROBANK Α.Ε., η FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα  Α.Ε., PROTON Τράπεζα  Α.Ε. και η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.. Ποιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί χάνουν ακίνητα σε πλειστηριασμό…

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρείας PQH», επίκειται η πώληση (μεταβίβαση) μέσω διεθνούς διαγωνισμού όλων των απαιτήσεων από μικτό χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων και μη επιχειρηματικών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, εξασφαλισμένων ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, που είχαν χορηγηθεί από τις αναφερόμενες Τράπεζες στα πλαίσια των διαδικασιών ειδικής εκκαθάρισής τους…

Όπως  είναι γνωστό πλέον, από τις αντίστοιχες διαδικασίες  πώλησης  σε ενιαία «πακέτα» των κόκκινων δανείων και οφειλών των συστημικών τραπεζών που σώθηκαν με χρήματα των φορολογουμένων, θα ακολουθήσει σύντομα το στάδιο  της αναζήτησης των  οφειλών προς τις αναφερθείσες υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζες από τον «αγοραστή» που θα προκύψει, με ενδεχόμενο σε περίπτωση άρνησης ή και αδυναμίας των οφειλετών να δεχθούν τις συμφωνίες που θα τους προταθούν για την εξόφληση  των υποχρεώσεων τους, να δουν τα περιουσιακά τους στοιχεία να πλειστηριάζονται, ακόμη και για πολύ μικρά ποσά οφειλών.

Φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα παρουσιασθεί  βρίσκεται στον αγροτικό πληθυσμό που κάτω από την πειθώ λαϊκιστών πολιτικών, «περί σεισάχθειας», κλπ , άφησε τα χρέη του κυρίως προς την Αγροτική Τράπεζα αλλά και τις συνεταιριστικές  απλήρωτα με ότι κι αν αυτό σημαίνει πλέον…

Το θέμα, εκτιμάται ότι θα απασχολήσει  πολιτικούς και μη σε μεγάλη ένταση  το επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανόν από τα μέσα ή το τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού…

Όλη η ανακοίνωση της «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία»

Ενημέρωση για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο μεταβίβασης απαιτήσεων

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία

H PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων (στο εξής «PQH»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Γραβιάς 3 και Γρανικού) με την ιδιότητά της ως ειδικού εκκαθαριστή των κατωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων (στο εξής «Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ»)

 • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Τράπεζα PROBANK Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • PROTON Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τη μεταβίβαση απαιτήσεων από μικτό χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων και μη επιχειρηματικών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, εξασφαλισμένων ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, που είχαν χορηγηθεί από τα προαναφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής οι «Απαιτήσεις»). Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022. Η σκοπούμενη μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβίβασης, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και εγγυητών καθώς και αυτά άλλων φυσικών προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. τρίτων προσώπων που παρείχαν εξασφαλίσεις, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού, μελών διοίκησης νομικών προσώπων κλπ.) θα διαβιβαστούν, βάσει του άρθρου 10 παρ. 21 του ν.3156/2003, από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ, όπως εκπροσωπούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή τους, την PQH, στην εταιρεία ειδικού σκοπού που θα αποκτήσει τις Απαιτήσεις, καθώς και στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν.4354/2015, στην οποία θα ανατεθεί από την αποκτώσα η διαχείριση των Απαιτήσεων.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης των Απαιτήσεων, οι μεν οφειλέτες και εγγυητές των Απαιτήσεων θα ενημερωθούν λεπτομερέστερα με προσωποποιημένη ενημέρωση που θα σταλεί ταχυδρομικά στις διαθέσιμες διευθύνσεις τους, τα δε λοιπά προαναφερόμενα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα της PQH https://pqh.gr/announcements/.

Ποιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί χάνουν ακίνητα σε πλειστηριασμό

Στη Διαύγεια η ΚΥΑ για την επιστροφή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους αγρότες. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια ολοένα και μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας να εκσυγχρονιστούν και να αποκτήσουν τη θέση που τους αρμόζει στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Πλέον υπάρχουν αρκετά παραδείγματα συνεταιρισμών, οι οποίοι εργάζονται προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, προβάλλοντας μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με εκείνη του παρελθόντος. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην περιπέτεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για χρέη.

Μέσα στους επόμενους μήνες, λοιπόν,  έχει δρομολογηθεί να βγουν προς εκποίηση οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία διάφορων αγροτικών συνεταιρισμών σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στις 9 Νοεμβρίου-εφόσον δε μεσολαβήσει κάποια κίνηση αναστολής-αναμένεται να χτυπήσει το ηλεκτρονικό σφυρί για δύο ακίνητα, τα οποία ανήκουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οπωροκηπευτικών Αγίου Γεωργίου με την επωνυμία “Δήμητρα” με την τιμή πρώτης προσφορά να έχει οριστεί στα 1,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό της οφειλής για το οποίο έγινε η κατάσχεση ανέρχεται στα 375.000 ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η Intrum Hellas.

Ο πλειστηριασμός αφορά σε δύο όμορα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενωθεί σε ένα ενιαίο γήπεδο με συνολική επιφάνεια 16.963 τ.μ., το οποίο έχει πρόσωπο στην επαρχιακή οδό Αγίου Γεωργίου-Άνω Ζεβροχωρίου στην θέση Σκορπιός της Νάουσας στην Βέροια. Το άλλο ακίνητο περιλαμβάνει ένα μεσαίο αγροτεμάχιο, πολυγωνικού σχήματος, το οποίο εκτείνεται σε μια συνολική επιφάνεια 5.700 τ.μ. και το οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Σε αυτό έχουν ανεγερθεί κτίρια όπως ισόγειος χώρος γραφείων, διαλογητήριο επιφάνειας 1.900τμ. καθώς και 8 ψυκτικοί θάλαμοι εμβαδού 1.900τμ..

Τον δρόμο του πλειστηριασμού θα ακολουθήσουν στις 4 Μαΐου και οι εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας. Η τιμή εκκίνησης έχει τεθεί στα 1,18 εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια εκποίησης ενός αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 19.034,00 τ.μ., στο οποίο έχουν κατασκευαστεί κτίρια και εγκαταστάσεις συσκευασίας και τυποποίησης εσπεριδοειδών καθώς και χώροι ψυγείων. Οι κτιριακές υποδομές του συνεταιρισμού εντοπίζονται στο 38ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σπάρτης-Μονεμβασιάς, σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Σκάλας στην Λακωνία.

Επιπλέον, στις 29 Ιουνίου αναμένεται να διεξαχθούν 3 πλειστηριασμοί, που αφορούν σε διαφορετικά ακίνητα, τα οποίο ανήκουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λοκρίδας “Η Ένωση”. Το πρώτο ακίνητο περιλαμβάνει ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης 14.392 τ.μ. εντός της πόλης Λιβανατών, στο οποίο υπάρχουν αποθήκες και ψυγεία αγροτικών προϊόντων με συνολική επιφάνεια 5 στρεμμάτων. Η τιμή εκκίνησης είναι στα 887.555 ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.

Με τιμή πρώτης προσφοράς τα 701.704 ευρώ, το άλλο ακίνητο αφορά σε κτίριο επαγγελματικών χρήσεων, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου, Δροσοπούλου και 2ης Οκτωβρίου, στην πόλη της Αταλάντης, στην Φθιώτιδα. Κατά την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τριώροφη οικοδομή στο  ισόγειο της οποίας στεγάζεται κατάστημα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας ενώ στους ορόφους αναπτύσσονται χώροι γραφείων.

Το τρίτο αφορά σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη της Αταλάντης στη θέση Παληάμπελα με επιφάνεια 5.780 τ.μ., στο οποίο έχουν ανεγερθεί αποθηκευτικοί χώροι εμβαδού 4.725 τ.μ.. Να σημειωθεί ότι η τιμή πρώτης προσφοράς έχει τεθεί στα   473.785 ευρώ.

Με πληροφορίες και του capital.gr

Νίκος Παρίκος – Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged