ΣΔΟΕ: Απάτες, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, εικονικές επιχειρήσεις και προϊόντα «μαϊμού» στην τσιμπίδα του – Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η ζημιά του δημοσίου

Φορολογικά
Μοιραστείτε το:

Εντοπίστηκαν εικονικές επιχειρήσεις που ζημίωσαν με σχεδόν 80 εκατ. ευρώ το ελληνικό δημόσιο

Τουλάχιστον επτά επιχειρήσεις και 17 φυσικά πρόσωπα, που εμπλέκονται σε εικονικά τιμολόγια, νοθευμένα ποτά και απομιμητικά προϊόντα, προκαλώντας στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους σχεδόν 80,3 εκατ. ευρώ από τον διαφυγόντα ΦΠΑ, πιάστηκαν στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ.

Το ύψος της ζημιάς συνυπολογίζονται και οι μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού ποσού 63.735.210,  εφόσον δεν είναι εφικτή ή καταβολή τους.

Επίσης, οι ελεγκτικές αρχές, κάνουν λόγο «εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση» καθώς εντοπίστηκαν να έχουν στρατολογήσει «αχυρανθρώπους», άτομα που λόγω της προσωπικής τους κατάστασης ήταν αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ήταν εξαιρετικώς δύσκολο ή και αδύνατο να βρεθούν.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Λουξεμβούργο.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΔΟΕ παρατίθενται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα:

Το κύκλωμα με τις εικονικές επιχειρήσεις

Διαπιστώθηκε η ίδρυση πλήθους εικονικών – ανύπαρκτων επιχειρήσεων, με φερόμενους διαχειριστές και μέλη αυτών «αχυρανθρώπους», άτομα που λόγω της προσωπικής τους κατάστασης ήταν αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ήταν εξαιρετικώς δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστούν. Συνολικά, στην ως άνω υπόθεση, φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον επτά νομικές οντότητες και 17 φυσικά πρόσωπα.

Η δράση του ως άνω πλέγματος εικονικών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την οικειοποίηση αναλογούντων φόρων και συνακόλουθα την πρόκληση κακουργηματικής οικονομικής ζημίας στο Δημόσιο, μέσω της έκδοσης εικονικών παραστατικών.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε, η ύπαρξη ατόμων που είχαν κομβικό-καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και άλλων που είχαν το ρόλο να εντοπίζουν και να στρατολογούν τους δυνητικούς «αχυρανθρώπους», ενώ από τη διαπιστωθείσα δράση των ανωτέρω, προέκυψαν απώλειες στα Δημόσια έσοδα από έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών και κατά συνέπεια, μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ της τάξης των 7.343.893 ευρώ, ενώ επίσης προέκυψαν και απώλειες λόγω της μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Επίσης συνολικά, για τις ως άνω επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι έχουν μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού ποσού 63.735.210 ευρώ.

Παραβιάσεις στους όρους επιδότησης

Από τους ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού Νόμου, διαπιστώνοντας τα ακόλουθα:

Εντοπίστηκε βιομηχανική επιχείρηση η οποία δεν τήρησε τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Με αφορμή το γεγονός ότι η επιχείρηση διέκοψε την παραγωγική της διαδικασία πριν την 5ετία που ορίζει ο αναπτυξιακός νόμος, έγινε ανάκτηση επιδότησης ύψους άνω των 2,5 εκατ. ευρώ.

Διαπιστώθηκε ότι ξενοδοχειακή μονάδα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έλαβε επιδότηση, λαμβάνοντας εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 760.000 ευρώ. Για την εν λόγω υπόθεση παραδόθηκε ήδη πορισματική Αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή μερικώς και πλημμελώς δηλωθείσας εργασίας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 273 επιχειρήσεις, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 32 παραβάσεις αδήλωτης εργασίας, και 147 παραβάσεις υποδηλωμένης εργασίας. Για τις ανωτέρω παραβάσεις που επιφέρουν πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ συντάχθηκαν και απεστάλησαν Εκθέσεις Ελέγχου στους αρμόδιους φορείς.

Ανυπαρξία πραγματικών δικαιούχων

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπου προβλέπεται ότι είναι αναγκαίο να ταυτοποιείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει τη νομική οντότητα ή ασκεί έλεγχο επ’ αυτής, πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ έλεγχος σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης στο Ν. Αττικής επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ για μη τήρηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην έδρα ή τη νόμιμη εγκατάσταση.

Επίσης, πέρα των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 217 επιχειρήσεις κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν  26 παραβάσεις  που αφορούσαν μη υποβολή δήλωσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και μία παράβαση που αφορούσε σε εκπρόθεσμη υποβολή. Επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα συνολικής αξίας 200.000 ευρώ

Λαθρεμπόριο και νοθεία

Στο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων για την καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων και ειδικότερα για την καταπολέμηση παραβάσεων, που εντοπίζονται στην παραγωγή και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης, εμφιάλωσης λαθραίου οινοπνεύματος νοθευμένου και μη κανονικού με παραποιημένα σήματα νόμιμων εμφιαλωτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 77 επιχειρήσεις, στις οποίες διενεργήθηκαν 140 δειγματοληψίες και διαπιστώθηκαν τέσσερις παραβάσεις διακίνησης μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, ενώ εκκρεμούν οι απαντήσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγματοληψιών.

Απάτη και φοροδιαφυγή

Από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 11 επιχειρήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο μέσω courier και με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, διαπιστώθηκε κατά τα έτη 2020-2021 απόκρυψη φορολογητέας ύλης λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 753.066 ευρώ.

Επίσης από έλεγχο σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «Γραφείο εύρεσης εργασίας» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών απόκρυψη φορολογητέας ύλης ύψους 209.482 ευρώ, ενώ σε άλλο έλεγχο εντοπίστηκε απόκρυψη ύψους 74.800 ευρώ.

Για τις ανωτέρω υποθέσεις συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν Πληροφοριακές Εκθέσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος απάτης

Αξιοποιώντας πληροφόρηση μέσω του δικτύου EUROPOL, διενεργήθηκε έρευνα σε κάτοικο της Βορείου Ελλάδας, για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα απάτης μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, το διεθνές κύκλωμα υποσχόμενο επενδύσεις με υψηλή απόδοση, παρείχε παραποιημένα έγγραφα αποσπώντας χρηματικά ποσά, τα οποία κατόπιν άρσης τραπεζικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι κατέληξαν σε τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό αποσπάστηκαν συνολικά ποσά άνω των 500.000 ευρώ σε τελικούς αποδέκτες στη Γκάνα. Η εν λόγω υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της ΓΔ ΣΔΟΕ προς περαιτέρω αξιοποίηση.

Προϊόντα απομίμησης

Ελέγχθηκαν επιχειρήσεις στην Βόρεια Ελλάδα που διακινούσαν προϊόντα παραποιημένα-απομιμητικά και πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις που αφορούσαν 1.583 απομιμητικά προϊόντα συνολικής αξίας 310.000 ευρώ.

Επίσης ελέγχθηκαν πέντε εταιρίες courier σε Αχαΐα και Αττική από τις οποίες κατασχέθηκαν 8.107 αποστολές δεμάτων τα οποία στερούνταν νόμιμων παραστατικών, εκ των οποίων τα 1700 δέματα περιείχαν αποκλειστικά απομιμητικά προϊόντα (παπούτσια, ενδύματα, τσάντες πορτοφόλια και αρώματα).

Ερευνώνται οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών που εισπράχθηκαν από αντικαταβολές που αντιστοιχούν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Μοιραστείτε το:
Tagged